एडका मदन, तो केवळ पंचानन ॥धृ॥
धडक मारिली शंकरा । केला ब्रह्मा याचा मातेरा । इंद्र चंद्रासी दरारा । लाविला जेणे । तो केवळ पंचानन ॥१॥
धडक मारिली नारदा । केला रावणाचा चेंदा । दुर्योधना मारिली गदा । घेतला प्राण । तो केवळ पंचानन ॥२॥
भस्मासुर मुकला प्राणासी । तेचि गति झाली वालीसी । विश्र्वामित्रा सारिखा ऋषी । नाडीला जेणे । तो केवळ पंचानन ॥३॥
शुक देवाने ध्यान धरोनी । एडका आणिला आकळोनी । एका जनार्दनाचे चरणी । बांधिला जेणे । तो केवळ पंचानन ॥४॥

comments powered by Disqus