नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी

नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशीसंन्याशी ।
नाहं कर्मी नाहं धर्मी उदासी ना घरवासी ॥ १ ॥
बाबा अचिंत्य रे बाबा अचिंत्यरे ब्रह्मी स्फुरे सो माया ।
नाम नाही ना रूप रेखा सो भई हमारी काया ॥ ध्रु. ॥
नाहं सिद्धा नाहं भेदा नाहं पंडित ज्ञानी ।
नाहं जपी नाहं तपी नाहं ध्येय ध्यानी ॥ २ ॥
नाहं पीडा ना ब्रह्मांडा नाहं जीव शीव कोई ।
नाहं पुरूषा नाहं नारी नाहं देव विदेही ॥ ३ ॥
नाहं सद्‌रूप नाहं चिद्‌रूप नाहं आनंद भोगे
जनार्दन पुता अभिन्न एका निर्विकल्प भये अंगे ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus