आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु

** ॐकार निजवृक्ष त्यावरी वेधलो प्रत्यक्ष । दान मागी रामकृष्ण जनार्दना प्रत्यक्ष ॥१॥ झालो मी अंधपंगु । माझा कोणि न धरती संगु ॥धृ. ॥ चालता वाट मार्गा मज काही दिसेना । उच्चारिती नाम संतमार्गे चाललो जाणा ॥२॥ पाहुनी पंढरी पेठ अंधपणा फिटलो । एका जनार्दनी संतपायी लीन झालो ॥३॥**

comments powered by Disqus