एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...

एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥
धडक मारिली शंकरा । केला ब्रह्मयाचा मातेरा ।
इंद्र चंद्रासी दरारा । लाविला जेणे । तो केवळ पंचानन ॥ १ ॥
धडक मारिली नारदा । केला रावणाचा चेंदा ।
दुर्योधना मारिली गदा ।घेतला प्राण । तो केवळ पंचानन ॥ २ ॥
भस्मासुर मुकला प्राणांसी । तेचि गति झाली वालीसी ।
विश्वामित्रासारिखा ऋषि । नाडिलाजेणे । तो केवळ पंचानन ॥ ३ ॥
शुकदेवानी ध्यान धरोनी ।एडका आणिला आकळो नि ।
एका जनार्दनी चरणी । बांधिला जेणे ।तो केवळ पंचानन ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus