जंगम

भाव तोचि भगवा चिरा ।
मुळीचा तंतू शिव दोरा ।
आत्मलिंग पूजू बरा ।
मी आलो तुझिया द्वारा बापांनो ॥१॥
गुरुधर्म कोरान्न भिक्षा ।
परात्पर आमची दीक्षा रे बापांनो ॥धृ. ॥
देहदंड काठी हाती ।
आशा जाळुनी लाविल्या विभूती ।
दया क्षमाआणि शांती ।
आम्ही जंगम ऎशा रिती रे बापांनो ॥२॥
हरिनामाच्या घालुनि माळा ।
गुरुदीक्षेचा सोहळा ।
साधुसंत जाणती कळा ।
एका जनार्दनी भॊळा रे बापांनो ॥३॥

comments powered by Disqus