लग्न

एका जनार्दनाचे लग्नसिद्धीसी । घटितार्थ पहावया मिनले चवदा । भुवनांचे ज्योति ज्योतिषी ॥ १ ॥

योग तोही एक तीथ तीहि एक । राशी तेंही एक नक्षत्र तेंही एक । सद्‍गुरुचरणीं एकाएक तोही जाला ॥ २ ॥

वर्ष तेंही एक मास तोही एक । बारा योगे पाहतां एकाएक जाले ॥ ३ ॥

घटिका तेहीं एक पळ तेहीं एक । शोधितां सूक्ष्म एका एकचि जाले ॥ ४ ॥

पहातां जनीं जनार्दनीं उभविली गुढी ॥ ५ ॥

comments powered by Disqus