पांखरू

कृष्णा एक पांखरूं आहे । तें मुखावीण चारा खाय रे । डोळे नाहीं परि तें पाहे । वाचेविण स्वयें गाय रे ॥ १ ॥

सख्या त्याचें नांव कान्होबा । कृष्ण म्हणती सर्व रे । त्याचें वास्तव्य कोठें आहे । पर नाहीं परि तें उडे रे ॥ २ ॥

तिहीं लोकीं हिंडतें । त्रिभुवन त्याला थोडे रे ॥ ३ ॥

त्याचे नखांत आकाश बुडे । तो सन्मुख चहूंकडे रे ॥ ४ ॥

अहो त्याला मायबाप दोन्ही नाहीं रे । एकपणेविण पहाती जनार्दनाचेपायीं रे ॥ ५ ॥

comments powered by Disqus