रहाट

हुंडगी निघाली बाजारा । बारिक माझा जुना ॥ध्रु०॥

दारची गोधन कां तोडना । मजल रहाट करून कां द्याना । माझे रहाटाकडे कां पहाना ॥ १ ॥

तुमचा बैल कां माराना । मजला तात करून कां द्याना । माझे तातांकडे कां पाहना ॥ २ ॥

तुमची तलवार कां मोडाना । मजला चात करून कां द्याना । माझ्या चाताकडे कां पहाना ॥ ३ ॥

तुमचा टाळ कां मोडाना । मजला भिंगरी करून कां द्याना । माझ्या भिंगरीकडे कां पहाना ॥ ४ ॥

तुमचीं वस्त्रें कां फाडाना । मजला पिंजून कां द्याना । माझ्या पिंजण्याकडे कां पहाना ॥ ५ ॥

पिंजून पिंजून केला पिळू । नव इंद्रियां खेळू । एका जनार्दनीं पिळू ॥ ६ ॥

comments powered by Disqus