नवल

एक नवल देखिलें । एका चोरानें गांव चोरिलें । त्याचे मागें धांवणें निघालें । चोर आणि गांव नाहींसे झालें ॥ १ ॥

मुळींच गांवा नव्हता पाया । वरला गांवकुस गेला वायां । खादून गेला मुळींचा पाया । उडाले देउळ देव गेला वांया ॥ २ ॥

कळस उडाला स्वर्गावरी । पाया गेला पाताळविवरीं । भिंत हिंडे दारोदारीं । ऐशी जहाली नवलपरी ॥ ३ ॥

देऊळ पाया आणि भिंती । अर्थ पहा उगवोनि गुंती । एका जनार्दनीं विश्रांती । देव देऊळ अवघा गुरुमूर्ती ॥ ४ ॥ N/A

comments powered by Disqus