नवल

मोकळी असोनि गुंतली खेळा । खेळ खेळतां झाली अवकळा ॥ १ ॥

सदैव नारी हिंडे दारोदारीं । विपरीत जहाली नवलाची परी ॥ २ ॥

असोनि पुत्र जाहलीसे वांझ । कोणासी सांगे अंतरीचें गुज ॥ ३ ॥

गुज जाणे तोचि ब्रह्मज्ञानी । एका शरण जनार्दनीं ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus