पाईक

काळ गणना कोण लेखे । जो या देखे विठ्ठला ॥ १ ॥

बळीवंत हरीचे दास । आहेती उदास जीवासी ॥ २ ॥

नेणती कांहीं भेदाभेद । अंतर शुद्ध निर्मळ ॥ ३ ॥

एका जनार्दनीं त्यांचा दास । पुरवा आस पायाची ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus