जागल्या

उठा उठा मायबाप । नका येऊं देऊं झोंप । आली वो आली यमाजीची तलब ॥ १ ॥

तुमचे गांवांत नाहीं पाटीलबावा । पाटलीण आवाचा मोठा दावा । घरचें घरकूल झाकून ठेवा ॥ २ ॥

तुमच्या सुनेची नाहीं वागणूक बरी । तिचे घरधनी मनाजी पाटील थोरी । त्यांच्यातील वाद सार्‍या गांवांत भारी ॥ ३ ॥

पाटीलबावाची ऐकावी थोरी । सहा कारभार करती घरीं । पांच तीं पोरें रडती दारोदारीं ॥ ४ ॥

आतां पाटीलबावा तुम्ही हुशारी धरा । यमाजीबाजी वो येतील घरा । इकडून तिकडे वो नाहीं पळाया ॥ ५ ॥

एका जनार्दनीं कांही हित करा । आपला आपण चुकवा फेरा । जन्ममरणाच्या तोडा येरझारा ॥ ६ ॥

comments powered by Disqus