कोडे

नाथाच्या घरची उलटी खूण । पाण्याला लागली मोठी तहान ॥ १ ॥ आत घागर बाहेर पाणी । पाण्याला पाणी आले मिळोनी ॥ २ ॥ आजी म्यां एक नवल देखले । वळचणींचे पाणी आढ्या लागले ॥ ३ ॥ शेतकर्‍याने शेत पेरले । राखणदाराला तेणे गिळीले ॥ ४ ॥ हांडी खादली भात टाकला । बकर्‍यापुढे देव कापिला ॥ ५ ॥ एका जनार्दनी मार्ग उलटा । जो जाणे तो गुरुचा बेटा ॥ ६ ॥

comments powered by Disqus