मल्हारी

वारी वो वारी । देई का गा मल्हारी । त्रिपुरारी हरी । तुझे वारीचा मी भिकारी । वाहन तुझे घोड्यावरी । वरी बैसली म्हाळसा सुंदरी । वाघ्या मुरळी नाचती परोपरी । आवडी ऎसी पाहील जेजुरी । ज्ञान कोटंबा घेऊन आलो दारी । बोध भंडारा लावीन परोपरी । एका जनार्दनी विनवी श्रीहरी । वारी देऊनी प्रसन्न मल्हारी ।

comments powered by Disqus