मानभाव

आता मानभाव झालो भिक्षा वाढा बाई ॥ध्रु॥

मुळीचाची मानभाव वस्त्रे काळी केली ।

कोरके मागुन झॊळी भरली । उलटी काठी धरली ॥१॥

सोन्यारुप्याचे देव आम्ही मोडूनियां खाऊं ।

शेंद्राचे देव आम्ही दृष्टी ना पाहू ॥२॥

एका जनार्दनी मानभाव झाला ।

झॊळीवरती झॊळी ठेवूनी गडबड गुंडा केला ॥३॥

comments powered by Disqus