मांग

हयात मायबाप हयात । गांव असतां वस पडले ।

घर असता जळून गेले । जोडे असता टेकां मोडले ।

ते माझ्या जाळीत सापडले । हयात मायबाप हयात ॥ १ ॥

गांवचे पाटील मरून गेले । त्याचे नारीने चुडे भरले ।

त्याचे वाड्याचे बुरुज ढासळले । ते पोर चोरीत सापडले ।

हयात मायबाप हयात ॥ २ ॥

एका जनार्दनी मांग । पाटील आपुले नारीला सांग ।

सांगितले तर काम । नाहीतर उरफाट्या झाडासी टांग ।

हयात मायबाप हयात ॥ ३ ॥ N/A

comments powered by Disqus