नवलाई

आता झाले नवलाई । पुन्हा जन्मा येणे नाही ॥

बोधाचे कुंकू कपाळी लाविले । भक्‍ताकाठी हाती धरिले ।

ज्ञानाचा कुरकुला घेतला काखेत । प्रेमाचा खुळकुळा अनुहत वाजे ॥

एका जनार्दनी नवलाई झाला । संतापायी खेळावया आला ॥

comments powered by Disqus