पिसा

राम राम म्हणूनी सदा रडे ।

जे जे देखे त्याच्या पाया पडे ॥१॥

देव देखत पिसे पाही ।

आपले पारखे नोळखे काही ॥२॥

बोलामाजि घाली मौनाची मिठी ।

शून्याही वरील सांगतो गोष्टी ॥३॥

आपुलिया माथां आपण मारी ।

त्याच्या पिसेपणा कोण आवरी ॥४॥

एका जनार्दनी पिसा झाला खरा ।

आपुल्या आपण ताशी शरीरा ॥५॥

comments powered by Disqus