पिसा

मायराणी प्रकाशिता दिवा । यालीया जीवा लागतसे ॥१॥

एका पिसाळला पिसाळला ।

माय राणीचा अभिलाष गेला ॥ध्रु॥ ॥२॥

नावरूप नाही याचे पिसेपणी । धावोनि संतांचे पितो पायवणी ॥३॥

पिसे जाले सांगू मी काये । झोंबोनी संतांचे उच्छिष्टे खाये ॥४॥

उरफाटे जाले डोळे । एका जनार्दनी देखे ते न कळे ॥५॥

comments powered by Disqus