संन्यास

अहो तुम्ही संन्यासी झाला । काम क्रोध जवळींचा नाही गेला ।

व्यर्थ का विनाश केला । सावध होई ॥ १ ॥

संसार व्यर्थ सांडिला । मुला बाळा तुटी पाडिला ।

नारायण नाही जोडीला । सावध होई ॥ २ ॥

वर वर शेंडी बोडी । जानवे तोडून धोत्रे फाडी ।

हाती घेऊनी दंड लाकडी । सावध होई ॥ ३ ॥

वर वर म्हणसी नारायण । अंतरी विषयावरी ध्यान ।

कासया संन्यास घेऊन । सावध होई ॥ ४ ॥

आता एक विचार । धरी तू संताचा आधार ।

एका जनार्दनी तत्पर । सावध होई ॥ ५ ॥

comments powered by Disqus