वासुदेव

धन्य जगी तोचि एक हरिरंगी नाचे ।

रामकृष्ण वासुदेव सदास्मरा वाचे ॥१॥

सुखदु:ख समान सकळ जीवांचा कृपाळ ।

ज्ञानाचा उद्‌बोध भक्‍तिप्रेमाचा कल्लोळ ॥२॥

विषयी विरक्‍त जया नाही आपपर

संतुष्ट सर्वदा स्वयें व्यापक निर्धार ॥३॥

जाणीव शहाणीव वोझे सांडूनिया दूरी ।

आपण वस्तीकर वर्ततसे संसारी ॥४॥

एका जनार्दनी नित्य हरीचे कीर्तन ।

आसनी शयनी सदा हरीचे चिंतन ॥५॥

comments powered by Disqus