वासुदेव

सुखे सेऊं ब्रह्मानंदा । गाऊ रामनाम सदा ।

नोहे मग बाधा । काळदूत यमाची ॥१॥

करू वासुदेव स्मरण । तेणे तुटे रे बंधन ।

खंडेल कर्माचे वदन । वासुदेव जपतांची ॥२॥

तीर्थायात्रे सुखे जाऊ । वाचे विठ्ठलनाम घेऊं ।

संतासंगे सेऊ । वासुदेव धणीवरी ॥३॥

लोभ ममता सोडू आशा । उदारव्यथेचा बोळसा ।

न करूं आणिक सायासा । वासुदेवावाचुनी ॥४॥

मुख्य वर्माचे हे वर्म । येणे साधे सकळ धर्म ।

एका जनार्दनी नाम । वासुदेव आवडी ॥५॥

comments powered by Disqus