१७९

फुगडी घाली मीपणाची । वेणी गुंफी त्रिगुणाची ॥१॥

चाड नाहीं कोनाची । आण सदगुरुचरणांची ॥२॥

फुगडी घाली आज गे । नाचू सहजा सहज गे ॥३॥

एका जनार्दनीं निज गे । वंदू संतचरणरज गे ॥४॥

comments powered by Disqus