इनामाची भरली पेठ । भू वैकुंठ पंढरी ॥१॥

चंद्रभागा वाळुवंट । संत घनदाट नाचती ॥२॥

टाळ मृदंग मोहरी । वैष्णव गजरीं आनंदें ॥३॥

चोखा जातो लोटांगणीं । घेत पायवणी संताची ॥४॥

comments powered by Disqus