नेणते तयासी नेणता लाहान । थोर थोरपणें दिसे बरा ॥१॥

पोवा आहे वेणु खांदिया कांबळा । रुळताती गळां गुंजहार ॥२॥

मुखीं दहींभात कवळ काल्याचे । उष्‍टें गोपाळांचें खाय सुखें ॥३॥

चोखा म्हणे ऐसा वैकुंठाचा हरी । गोपाळा गजरीं काला वाटी ॥४॥

comments powered by Disqus