अवघा प्रेमाचा पुतळा । विठ्‌ठल पाहा उघडा डोळा ॥१॥

जन्ममरणाची येरझारी । तुटे भवभय निर्धारी ॥२॥

ऐसा प्रताप आगळा । गाये नाचे चोखा मेळा ॥३॥

comments powered by Disqus