आम्हां नकळे ज्ञान न कळे पुराण । वेदाचें वचन नकळे आम्हां ॥१॥

आगमाची आठी निगमाचा भेद । शास्‍त्रांचा संवाद न कळे आम्हां ॥२॥

योग याग तप अष्‍टांग साधन । नकळेची दान व्रत तप ॥३॥

चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा । गाईन केशवा नाम तुझें ॥४॥

comments powered by Disqus