योग याग तप व्रत आणि दान । करितां साधन नाना कष्‍ट ॥१॥

सुलभ सोपेरें नाम विठोबाचें । सकळ साधनांचें मूळ बीज ॥२॥

येणें भवव्यथा तुटेल जीवाची । प्रतिज्ञा संतांची हीच असे ॥३॥

म्हणोनि नामाचा करा गदारोळा । म्हणे चोखामेळा विठ्‌ठल वाचे ॥४॥

comments powered by Disqus