विठ्‌ठल विठ्‌ठल गजरीं । अवघी दुमदुमली पंढरी ॥१॥

होतो नामाचा गजर । दिंडया पताकांचा भार ॥२॥

निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान । अपार वैष्णव ते जाण ॥३॥

हरी कीर्तनाची दाटी । तेथें चोखा घाली मिठी ॥४॥

comments powered by Disqus