सप्रेमे निवृत्ति आणि ज्ञानदेव । मुक्‍ताईचा भाव विठ्‌ठलचरणीं ॥१॥

सोपान सांवता गोरा तो कुंभार । नरहरी सोनार प्रेम भरित ॥२॥

कबीर कमाल रोहिदास चांभार । आणिक अपार वैष्णवजन ॥३॥

चोखा तयां पायीं घाली लोटांगण । वंदितो चरण प्रेमभावें ॥४॥

comments powered by Disqus