आजि दिवस धन्य सोनियाचा । जीवलग विठोबाचा भेटलासे ॥१॥

तेणें सुख समाधान झाली विश्रांती । दुजे नाठवती चित्तीं कांहीं ॥२॥

समाधानें जीव राहिला निश्चळ । गेले हळहळ त्रिविधताप ॥३॥

चोखा म्हणे आनंद वाटलासे जीवा । संतांचे पाय केशवा देखियेले ॥४॥

comments powered by Disqus