दिन तैसी रजनी झाली गे

दिन तैसी रजनी झाली गे माये ॥१॥

पडिलें दूरदेसी, मज आठवे मानसी ।
नकोनको हा वियोग, कष्ट होताती जिवासी ॥२॥

अवस्था लावोनी गेला अजून का न ये ॥३॥

गरूडवाहना गुणगंभीरा, येईगा दातारा ।
बाप रखुमादेवीवरा श्रीविठ्ठला ॥४॥

comments powered by Disqus