काय माझा आतां

काय माझा आतां पाहतोसी अंत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥१॥

माझ्या जीवा होय तुजविण आकांत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥२॥

असे जरी काम भेटूनियां जात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥३॥

येरे देवा नामा तुज बाहात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥४॥

comments powered by Disqus