संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नघडुनिया दृष्टि नामा पाहे पोटी । आनंदाची सृष्टि तया जाली ॥ १ ॥

घेरे नाम्या कवळु आनंदाचा होसी । तुजमाजि निवासि हरि आहे ॥ २ ॥

नामा पसरी मुख आनंदला तृप्त । कवळु पूर्णभरित हरिराज ॥ ३ ॥

निवृत्तीने सेविला कवळु हा हरि । तूंचि चराचरीं दिससी आम्हां ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus