संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

परेसि परता पश्‍यंति वरुता । मध्यमे तत्त्वता न कळे हरी ॥१॥

तें हें कृष्णरूप गौळियांचे तप । यशोदे समीप समीप नंदाघरी ॥२॥

चोखट चोखाळ मनाचे मवाळ । कांसवीचा ढाळ जया नेत्रीं ॥३॥

निवृत्ति सर्वज्ञ गुरूची धारणा । ब्रह्म सनातना माजि मन ॥४॥

comments powered by Disqus