संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निरशून्य गगनीं अंकुरलें एक । ब्रह्मांड कवतुक लीळातनु ॥ १ ॥

तें माये वो हरि गोपिका भोगिती । शुखचक्राकृति कृष्ण मूर्ति ॥ २ ॥

निराभास आस निःसंदेह पाश । तोचि ह्रशीकेश नंदाघरीं ॥ ३ ॥

निवृत्ति प्रकार ध्यानाचा विचार । सर्वत्र श्रीधर यशोदेचा ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus