संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगनींचा गगनीं तेज पूर्ण धरणी । आपणची तरणी जगा यया ॥१॥

ब्रह्म माजीवडे गोपाळ संगती । वेद वाखणिती ज्याची महिमा ॥२॥

लोपती त्या तारा हारपे दिनमणि । तो खेळे चक्रपाणी गोपाळामाजी ॥३॥

निवृत्ति निधान श्रीरंग खेळतु । गोपिकासी मातु हळुहळु ॥४॥

comments powered by Disqus