संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जाणोंनि नेणते नेणत्या मागते । आपण पुरते नित्यपूर्ण ॥१॥

तें स्वरूप कृष्ण गौळियाच्या भाग्यें । नंदासि सौभाग्य भागा आलें ॥२॥

जाणते पूर्णता पूर्णतां समता । आपण चित्साता गोंपवेष ॥३॥

निवृत्ति परिमाण सर्वपूर्णघन । दिननिशी घन कृष्ण भाग्ययोगें ॥४॥

comments powered by Disqus