संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मनाची वासना मनेंचि नेमावी । सर्वत्र धरावी विठ्ठल सोय ॥ १ ॥

आपेंआप निवेल आपेंआप होईल । विठ्ठलचि दिसेल सर्वरूपी ॥ २ ॥

साधितां मार्ग गुढ वासना अवघड । गुरुमार्गी सुघड उपरती ॥ ३ ॥

निवृत्ति वासना उपरति नयना । चराचर खुणा हरि नांदे ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus