संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

तिहींचे त्रिगुणें रजतममिश्रित । त्यामाजि त्वरित जन्म माझा ॥ १ ॥

सर्व पुण्य चोख आचरलों आम्हीं । तरिच ये जन्मीं भक्ति आम्हां ॥ २ ॥

शांति क्षमा दया निवृत्ति माउली । अखंड साउली कांसवदृष्टि ॥ ३ ॥

निवृत्ति म्हणे तेंचि गा जीवन मोल । भिवरा विठ्ठल दैवत आम्हां ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus