संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

त्रैलोक्य पावन जनीं जनार्दन । त्यामाजि परिपूर्ण आत्मज्योति ॥ १ ॥

नाहीं आम्हां काळ नाहीं आम्हा वेळ । अखंड सोज्वळ हरि दिसे ॥ १ ॥

ब्रह्म सनातन ब्रह्मीचे अंकुर । भक्तिपुरस्कार भूतें रया ॥ ३ ॥

निवृत्ति म्हणे दीन दुबळ मी एक । मनोमय चोख आम्हां गोड ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus