संत बहिणाबाईचे अभंग

आनंदे सद्‌गद जाहलीं इंद्रियें । तुकारामपाय आठवले ॥ १ ॥

होऊनी सावध उघडिले नेत्र । आठवला मंत्र षडक्षरी ॥ २ ॥

ठसावला ध्यानीं मनाचिये ठायीं । आणिक काहीं आठवेना ॥ ३ ॥

बहिणी म्हणे हात घातला मस्तकीं । देह तो या लोकीं आढळेना ॥ ४ ॥

comments powered by Disqus