धार्मिक लेखक

मराठी धार्मिक साहित्य संकलक

अधिक मास हा चांद्र वर्षांत कधी कधी येतो आणि ह्या महिन्यात अध्यात्मिक काम जास्त केले जाते.

अधिकमास माहात्म्य पोथी