महाकाल

अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!

जीवनाचा मार्ग सुकर करणाऱ्या प्रेरक लघुकथा

संताच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग पहिला