स्तोत्रे

स्तोत्रे

सर्व स्तोत्रे या वर्गात आहे.

स्तोत्रे १

शनिमाहात्म्य शनिदेवाची स्तुती आहे. साडेसाती असलेल्या लोकांनी शनिमाहात्म्य वाचावे अशी परंपरा आहे.

शनिमाहात्म्य

राम स्तोत्रांचा संग्रह

राम स्तोत्रे

गणपती स्तोत्रे

गणपती स्तोत्रे

सगुण उपासनेंत देवाला मनुष्यासारखे सोपस्कार करतात. देव रात्रीं झोंपला आहे. त्याला झोंपेतून उठविण्यासाठी पहांटेच्या भूप रागांत गाणें गावयाचें ही कल्पना भूपाळ्यांत आहे. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या अंतःकरणांत असलेल्या देवत्त्वालाही जागृत करण्याचा हेतु भूपाळ्या म्हणण्यांत डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे.

देवांच्या भूपाळ्या