गणपती आरती संग्रह 4
भगवान दादा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

गणपती आरती संग्रह 4 : शिवतनया वक्रतुंड गौरीच्या...

गणपती आरती संग्रह

  जय जय आरती पार्वतिकुमारा ...

शिवतनया वक्रतुंड गौरीच्या बालका।
ओवाळू तुजलागी विश्वाच्या पालका॥धृ.॥

उंदीर वाहन तुझे वामांगी शारदा।
भक्तांते रक्षितोंसी वारुनियां आपदा॥
स्तवितो मी दिन तुजला सद्‌बुध्दी द्या सदा।
गणराया वर देई उद्धरि तूं भाविकां॥१॥

गिरिजांकी बॆसुनिया प्रेमाने खेळसी।
वधुनिया राक्षसाला लीलेते दाविसी॥
निशिदिनि जीं ध्याति तुजला सत्वर त्यां पावसी॥
प्रार्थीतसे वासुदेव तारी या सेवका॥२॥ शिवतनया.॥

. . .