श्री गणेश अथर्वशीर्ष
अमित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्री गणेश अथर्वशीर्ष : इतिहास

श्री गणेश अथर्वशीर्ष हे गणपतीचे एक स्तोत्र आहे.

  महत्त्व