श्री शनिदेव पूजा
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्री शनिदेव पूजा : श्री शनिदेवाची पूजा का ? कशी ? कधी करावी ?

श्री शनिदेवाची पूजा का ? कशी ? कधी करावी ?

  पूजा अर्चा सामुग्री

सर्वजाती - धर्माचे स्त्री-पुरुष श्री शनिदेवाच्या स्वयंभू मूर्तीचे दूरवरून दर्शन घेतात

जर तुमच्या राशीत शनीचे आगमन झाले असेल तर ....

जर तुम्ही साडेसातीने ग्रस्त असाल तर.....

जर तुम्ही शनी दृष्टीने पीडित व त्रस्त असाल तर....

जर तुम्ही कारखाना , लोखंडी उद्योग , ट्रव्ह्ल्स , ट्रक , तेल पेट्रोलियम , मेडिकल , प्रेस , कोर्ट कचेरी क्षेत्राशी संबंधित असाल तर ......

जर आपण एखादे शुभकार्य प्रारंभ करीत असाल तर ....

जर आपल्या व्यवसायात , कारभारात घाटा, नुकसान होत असेल तर; जर तुम्ही रोग - कॅन्सर, एड्स , कुष्टरोग , किडनी , लकवा ग्रस्त , साई टिका, हृदयरोग, मधुमेह , त्वचा रोगाने त्रस्त व पीडित असाल तर श्री शनिदेवाची पूजा - अर्चा अभिषेक जरूर करावा.

डोक्यावरील टोपी काढूनच दर्शन घ्यावे.

ज्याच्या घरी बाळंतपण , सुतक , रजोदर्शन असलेल्यांनी शनी दर्शन करू नये.

. . .