category 'अमृतानुभव'

पोहे खास करुन ज्यांना आवडतात त्याच्या साठी

पोहे खास करुन ज्यांना आवडतात त्याच्या साठी

हा लेख मी लिहिलेला नाही !पण लेख छान आहे त्या लेखकास मनापासुन धन्यवाद !

साद मातृभूमीस्

साद मातृभूमीस्

[9:15 AM, 10/15/2017] +91 75065 82341: भारत…या देशावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली .बराचसा परकीय सत्तासंघर्ष पाहिला आणि सोसला आहे या भारताने . इंग्रजांच्या 150 वर्षांच्या गुलामीतून मुक्त होण्याकरता कित्येकांना बलिदान...

असा गुरु, असा शिष्य

असा गुरु, असा शिष्य

गिर्यारोहकांची एक तुकडी एक अवघड शिखर सर करण्यासाठी चालली होती. वाट खूप अवघड व धोकादायक होती. वेळेत शिखरावर पोहोचू शकणार नसल्याची जाणीव होताच सर्वांनी बेस कॅम्पवर परतण्याचे ठरवले. पण एक...

प्रकरण दहावे  परी गा श्र...

प्रकरण दहावे परी गा श्र...

प्रकरण दहावे

प्रकरण नववे  आतां आमोद स...

प्रकरण नववे आतां आमोद स...

प्रकरण नववे

प्रकरण आठवे  तैसें आमुचे...

प्रकरण आठवे तैसें आमुचे...

प्रकरण आठवे

प्रकरण सातवें  येर्‍हवीं...

प्रकरण सातवें येर्‍हवीं...

प्रकरण सातवें

प्रकरण सहावे  बापु उपेगी...

प्रकरण सहावे बापु उपेगी...

प्रकरण सहावे

प्रकरण पाचवे  सत्ता प्रक...

प्रकरण पाचवे सत्ता प्रक...

प्रकरण पाचवे

प्रकरण चवथे  आतां अज्ञान...

प्रकरण चवथे आतां अज्ञान...

प्रकरण चवथे

प्रकरण तिसरे  ययांचेनि...

प्रकरण तिसरे ययांचेनि...

प्रकरण तिसरे

प्रकरण दुसरे  आतां उपायन...

प्रकरण दुसरे आतां उपायन...

प्रकरण दुसरे आतां उपायनवसंतु । जो आज्ञेचा आहेव तंतु ।

प्रकरण पहिलें  ऐसीं इये...

प्रकरण पहिलें ऐसीं इये...

प्रकरण पहिलें