category 'गजानन विजय'

अध्याय २१

अध्याय २१

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय २०

अध्याय २०

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १९

अध्याय १९

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १८

अध्याय १८

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १७

अध्याय १७

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १६

अध्याय १६

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १५

अध्याय १५

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १४

अध्याय १४

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १३

अध्याय १३

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १२

अध्याय १२

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ११

अध्याय ११

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १०

अध्याय १०

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ९

अध्याय ९

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ८

अध्याय ८

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ७

अध्याय ७

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ६

अध्याय ६

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ५

अध्याय ५

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ४

अध्याय ४

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ३

अध्याय ३

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय २

अध्याय २

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १

अध्याय १

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जयजयाजी उदारकीर्ती । जयजयाजी प्रतापज्योती । जयजयाजी हे गणपती ! । गौरीपुत्रा मयूरेश्वरा ! ॥१॥ कार्यारंभीं तुझें स्मरण । करित आले जन । मोठमोठाले विद्वान ।...